Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd

Frister för rengöring (sotning) gällande från 2015-01-01

 

Rengöring (sotning) ska ske enligt nedanstående frister. Under en övergångsperiod, får dock fristerna anpassas så att de överensstämmer med fristerna för brandskyddskontroll. Denna övergångsperiod är fram till 1 januari 2018 för anläggningar med brandskyddskontrollfrist på tre år och fram till 1 januari 2021 för anläggningar med brandskyddskontrollfrist på sex år. 

Övrigt 

Undantag från sotning/rengöring gäller om eldning inte skett mellan två sotningstillfällen. Har rengöringsobjektet inte används efter senaste rengöringen, bestäms nästa rengöringstillfälle enligt tillämpad rengöringsintervall. Entreprenören skall tillse att det finns möjlighet att ta emot meddelande från fastighetsägaren angående aviserad rengöring eller i annat ärende. Detta kan ske genom särskilda kontorstider, telefonsvarare, e-postadress eller på annat sätt. Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har möjligheter att, i enskilda fall, ändra sotningsfristen när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl. 

 Text/HTML

 

 

 Vanliga frågor
Fråga:

Kan man låna flytvästar av er?

Svar:

Ja på Vallbystationen har vi  gratis flytvästar till utlåning, man får låna de i max en vecka.

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man låna flytvästar av er?

Svar:

Ja på Vallbystationen har vi  gratis flytvästar till utlåning, man får låna de i max en vecka.

Se fler vanliga frågor