Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
 Förebyggande brandskydd
VI UTFÖR HEMBESÖK
 
Fr.o.m v26 genomför vi hembesök i lägenheter/fastigheter i Västerås.
 
Hembesöken är en förebyggande insats mot brand.
Vi informerar och pratar om brandskydd i bostäder och hur du skall agera om det brinner hos dig eller din granne.
Vid hembesöken kan vi även hjälpa till och kontrollera din brandvarnare.
Vi delar även ut informationsblad på olika språk.
 
Besöket genomförs av personal i uniform. Personalen som gör hembesök ingår i utryckningsstyrkan och vid larm kommer de att vara tvungna att avvika.
 
Vi säljer inget! Vi informerar om brandskydd.
 
 
 Vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor
Fråga:

Kan man göra rullbandstest hos er?

Svar:

Ja vi utför enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6.
Läs mer här

Se fler vanliga frågor