Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

MBR - Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

Räddningstjänsten i Västerås-, Hallstahammars-, och Surahammars kommuner.

Webbplatsen för dig som söker information om säkerhet och skydd.
Bilderna på hemsidan kommer från Peter Arwidi

Vid akuta ärenden, ring 112

 Nyttiga länkar


Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 

- vad är det för något. Läs mer om "Förebyggande brandskydd" här Läs mer »


Tillstånd för Brandfarliga- och Explosiva varor
- i Västerås, Hallstahammar och Surahammars kommuner. Information hittar du under Förebyggande Brandskydd.


Brandskydd i bostadshus
Information om brandskydd i bostadshus hittar du under följande länkar och på Brandskyddsföreningens hemsida.

  1. Brandsäkerhet i flerfamiljshus
  2. Brandfarliga vätskor i hem och fritidsmiljö
  3. Gasol för hem och fritidsmiljö
  4. Trapphusanslag - brandskydd i tapphus
  5. Information till boende - Svenska
  6. Information till boende - Somaliska
  7. Information till boende - Arabiska 
  8. DinSäkerhet.se´s filmer om brandskydd, på flera språk 

Nyttig information i vardagen från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Vi har studiebesök på måndagar mellan 08-15, uppehåll för lunch mellan 12-13. Åldersgränsen är över 6 år. Bokning med minst en veckas framförhållning via mailen utbildning@mbrf.se .

 Aktuellt

Ny Räddningscentral

 Räddningstjänsterna i Mälardalen startar ett samarbete på övergripande lednings- och stabsnivå.

 
RäddSam Mälardalen är samlingsnamnet för det nya samarbetet mellan Mälardalens Brand- och räddningsförbund ( Hallstahammar, Surahammar och Västerås kommun), räddningstjänsten Eskilstuna och räddningstjänsten i Strängnäs. Den 4 oktober startar det operativa samarbetet på lednings- och stabsnivå. Samarbetet innebär ett operativt och nära samarbete i lokaler på brandstationen i Eskilstuna.
 
Syftet med samarbetet är att skapa en robust stab- och ledningsorganisation för de flesta räddningstjänsthändelser. Måndag 3 oktober invigs de nya gemensamma lokalerna på brandstationen i Eskilstuna.

Nya riktlinjer för för tillfällig övernattning

Från 2016-01-01 gäller nya riktlinjer för tillfällig övernattning vid idrottsevememag mm. Mer information om vilka riktlinjer som ska tillämpas hittar du här:

Problem att se allt på vår hemsida??

Om du har Internet Explorer 11 så måste du köra sidan i kompabilitetsläge då vissa funktioner ej fungerar i den nya Internet Explorer. Detta ställer ni in genom att lägga till vår hemsida under verktyg och inställningar för kompabilitetsvyn.

Skogsbranden Västmanland